Teambuilding

Bij teambuilding denken we vaak aan samen activiteiten doen en van daaruit werken aan een beter onderling contact. Leve biedt maatwerk trainingen aan die zorgen voor verdieping in het team en een goede sfeer op de werkvloer. Hiervoor kunnen vele verschillende werkvormen worden ingezet, echter de leidraad is de hulpvraag en het doel.

We dagen het team uit om op interactieve wijze met elkaar in verbinding te gaan. De kern daarbij zal altijd zijn respect voor ieders proces en van daaruit een open en nieuwsgierige houding.