Opleiding

Verdiepende systemische jaaropleiding: Het pad van de ziel

Algemene Informatie

Tijden: 10.00 tot 17.00, je bent welkom vanaf 09.30 uur

Plaats: Afwisselend in Leiden en Werkhoven

Inclusief: Koffie, thee, lunch, fruit en ander lekkers. Opleidingsmateriaal ontvang je tijdens de masterclass. Aan het einde van de dag(en) ontvang je een bewijs van deelname

Kosten: € 185,– voor een ééndaagse masterclass, € 350,– voor tweedaagse masterclasses. Bedragen zijn vrijgesteld van BTW.

Inschrijving en annulering:

  • Je inschrijving is definitief als die door ons is bevestigd
  • Annulering kan uitsluitend per e-mail, daarbij gelden onze annuleringsvoorwaarden.

De masterclasses gaan door bij minimaal 12 deelnemers, de maximale groepsgrootte is 20 deelnemers.

Inhoudelijke informatie

Meer informatie over de thema’s van onze masterclasses

Verdiepende systemische: Het pad van de ziel v.a. november 2024

Na vele jaren van intensieve ontwikkeling en begeleiding van systemisch werk, opleidingen en diepgaand proceswerk hebben Nicole van Leeuwen en Justin Cooper elkaar gevonden in het werken vanuit de onderstroom. De afstemming tussen hen is zo open en stromend dat ze ontdekt hebben dat er werkelijk vanuit ‘de ziel’ gewerkt kan worden. Hierdoor vallen vele lagen die het zielsverlangen bedekken weg. Vanuit de verbinding tussen beiden is deze verdiepende systemische ontstaan – Het pad van de ziel.

Wanneer je verdieping wilt in jouw manier van begeleiden en vanuit deze ziele energie wilt werken is deze verdiepende jaartraining een enorme aanrader. Je zult de mogelijkheid krijgen je eigen proces dieper aan te gaan en van daaruit de vertaalslag leren maken naar jouw zielsbeweging in het systemische werk, therapie en/of coaching geven, maar ook in jouw leven.

Tijdens de training gaat dit proces gepaard met 1) het cultiveren van belichaamde aanwezigheid waardoor jouw ziel én begeleiderschap letterlijk meer ‘body’ krijgt, en 2) het ontwikkelen van een verdiepende en dienstbare relatie met het wetende veld.

Vanzelfsprekend zal van hieruit jouw bezielde vorm van begeleiding gestalte krijgen en zul je merken net zoals wij hoe heerlijk het is om te begeleiden vanuit ‘zijn’. Dat wensen we iedereen toe!

Lesindeling

Er zijn 7 blokken van 2 dagen:

de volgorde van de blokken kan verschillen per opleidingsgroep

Blok 1: Karma (jouw levensthema) en de beweging van de ziel
Blok 2: De levenskracht van de vrouwen- en mannenlijn laten stromen
Blok 3: De splitsing van het lichaam en de ziel – Innerlijk kind, trauma en verlies
Blok 4: In het midden voorbij de dualiteit – de alchemie van polariteiten
Blok 5: Het goddelijke kind van Moeder Aarde en Vader Hemel
Blok 6: Jouw bezieling in de materie brengen
Blok 7: Leven en werken vanuit ziel, zaligheid & dankbaarheid – Integratie en inwijding

BLOK 1: Karma (jouw levensthema) en de beweging van de ziel

Tijdens dit eerste blok pakken we gelijk aan waar je het meest tegen aan loopt in je leven. Het is datgene wat je niet kunt oplossen. We noemen dit het levensthema, of anders gezegd, het karma of de rode draad waarmee je te dealen hebt in dit leven. Door dit bewust aan te nemen en er niet meer tegen te vechten ontstaat er ruimte om je bewustzijn te verruimen.

Van daaruit kan jouw levensthema juist de krachtbron, die het ook in zich draagt, in het leven laten stromen. We leren ook afwisselen en gelijktijdig te werken vanuit Hoofd, Hart en Buik. Door middel van opstellingen verken je de beweging die jouw ziel hierin wil maken.

BLOK 2: De levenskracht van de vrouwen- en mannenlijn laten stromen

Het helen van de vrouwen- en mannenlijn is het vervolg op het helen van de moeder- en vaderwond uit de basistraining. Deze energetische lijnen kun je zien als twee rivieren die beschikken over veel levenskracht en bewustzijn. Wanneer je deze energie je nieren binnen kunt laten stromen kan de rug zich ontspannen en kunnen we meer achteroverleunen. Het bewustzijn, dat huist in ons onderbewuste vanuit de voorouderlijn, helder krijgen én van daaruit verbinden met het lichaam, de drager van de ziel, zorgt voor een diepe heling en thuiskomen. Dit blok staat volledig in het teken van je eigen proces.

BLOK 3: De splitsing van het lichaam en de ziel – Innerlijk kind, trauma en verlies

Wanneer wij in ons leven verlies ervaren, lijkt het alsof de ziel kleiner wordt en ons overlevingsmechanisme wordt geactiveerd. In de oppervlakte laag van ons bewustzijn is dat ook zo, echter op een dieper niveau zijn deze ervaringen juist een verrijking voor de ziel en nodigen uit tot spirituele groei. We dienen dan voorbij te gaan aan de pijn op de laag van het innerlijke kind. Dit kan door vanuit erkenning van de pijn onszelf over te geven aan de diepere laag van de ziel.

Tijdens deze dagen word jij je bewust van je eigen patroon van verwerking met als doel het pad van jouw ziel te gebruiken naar je authentieke zelf.

BLOK 4: In het midden voorbij de dualiteit – de alchemie van polariteiten

In dit blok duiken we in de wereld van polariteiten, hemel en aarde, licht en donker & leven en dood. Door middel van opstellingen krijg je bewustzijn op waar je nog gevangen zit in de wereld van dualiteit zoals dader en slachtoffer. Vervolgens leer je hoe het aannemen van de tegenpolen de enige weg is naar het midden toe, naar je eigen kern.

Blok 5: Het goddelijke kind van Moeder Aarde en Vader Hemel

Tijdens deze twee dagen gaan we ervaren hoe we vanuit de onstoffelijke ‘Hemel energie’ afdalen naar de stoffelijke ‘Aarde energie’. Het mannelijke daalt hier neer in het vrouwelijke om daarbij nieuw leven op aarde te brengen. Dat nieuwe leven ben jij, jij bent het goddelijke kind van moeder aarde en vader hemel.

In dit blok onderzoeken we welke beweging ‘de ziel’ heeft tijdens het incarnatieproces, hoe de ziel nog dieper kan indalen en hoe jouw bezieling en/of zielsmissie (nog meer) gestalte kan krijgen.

Blok 6: Jouw bezieling in de materie brengen

Het doel van je leven wordt zichtbaar wanneer je de verbinding ziet tussen je diepste gemis, je grootste verlangen, je talenten, je levensthema en de vruchtbare donkere energie. Wanneer al deze puzzelstukjes bij elkaar komen dan kan het pad van je ziel zich ten diepste ontvouwen.
Het grootste geheim dat je in jouw leven kunt ontdekken is wie jij van nature al bent. Je hebt geen ziele verlangen, maar je bent het! Dat wat je bent, je ware natuur, ga je vanzelf leven. Zo komt jouw bezieling in de materie.

Blok 7: Leven vanuit ziel, zaligheid & dankbaarheid – Integratie en inwijding

Het laatste blok staat in het teken van stilstaan bij de stappen die je tijdens het proces genomen hebt en deze dieper integreren. Hoe meer we de flow van ons lichaam en ons leven volgen, hoe waarachtiger we dit uitstralen naar onze omgeving. Dit is voelbaar en zo aantrekkelijk, dat we ‘als vanzelf’ leven vanuit ziel en zaligheid. Dit is een oorspronkelijk, eenvoudig en diep gevoel van geluk wat we kunnen ervaren. Niet zweverig, maar gegrond en gedragen. Niet bijzonder, maar gewoon en natuurlijk waarbij alle facetten van het leven door ons heen stromen. We eindigen met een inwijdingsdag vol ceremonies waarin jouw ziel geëerd en gevierd wordt!

Onze werkwijze

De jaartraining brengt het opdoen van verdiepende kennis en bewustzijn (hoofd), het voeden van je passie voor dit werk (hart) en het ontwikkelen van jouw bezielde authenticiteit (buik) samen.

We nodigen je uit als begeleider om een shift in bewustzijn te maken van doen naar zijn. Dit is de essentie van onze werkwijze en het is tevens het pad van de ziel.

De training is ervaringsgericht en aan de hand van de thema’s die toegelicht en ervaren worden kunnen de studenten (medereizigers) de begeleiding van de opstellingen voor hun eigen rekening nemen. Wij zijn er om jullie te ondersteunen en ook te spiegelen zodat de vruchten van jullie leerproces geplukt kunnen worden.

Tot slot gaan we gedurende het jaar de vier basisprincipes van systemisch werk dieper verinnerlijken. Dit ziet er als volgt uit:

Ordening: Als begeleider sta je altijd in de ondersteunende positie, je bent dienstbaar aan het wetende veld maar dat houdt ook in dat je mag ontvangen van het wetende veld. Dit is de natuurlijke volgorde maar om deze plek bezield in te kunnen nemen heb je de juiste interne ordening nodig. Dat is innerlijke aanwezigheid vanuit je buik > hart > hoofd. Wanneer je aanwezig bent in je buik (kern), opent je hart en je hoofd wordt rustig en helder.

Balans in geven en nemen: Belangrijk is dat je als begeleider aan het wetende veld geeft en niet alleen neemt. Zie het veld als een tuin, je hebt zorg te dragen voor de kwaliteit en welzijn van haar energetische grond. Het energetisch voorbereiden van jezelf en het veld door middel van oefeningen en rituelen krijgt dus veel aandacht tijdens de bijeenkomsten. Er is alle ruimte om hiermee te spelen en te ontdekken waar jouw ziel blij van wordt. Blijdschap geeft een enorme ‘boost’ energie aan het wetende veld. Daardoor kan licht en lichtheid binnenstromen en ervaren we werkelijke vreugde in ons lichaam (en het veld ook).

Erbij horen: Je eigen proces is en blijft super belangrijk, alle delen en lagen van jezelf waar je nog oordelen over vormt in je hoofd, die je nog niet ingesloten hebt in je hart en geen bedding hebt gegeven in je onderbuik neem je mee het veld in. Van hieruit bepaal jij als begeleider de kaders van het wetende veld. Wat nog niet welkom in jezelf is, krijgt ook geen plek in het veld. Ook onze schaduwkanten horen hierbij. Pas als we die kunnen omarmen kunnen we vanuit de onderstroom werken met dader dynamieken.

Erkennen wat er is: Aansluitend op bovenstaand punt vraagt het om helderheid in je hoofd, ruimte in je hart en rust en stevigheid in je buik om alles te kunnen erkennen wat er is. Dit is waar belichaamde aanwezigheid, verdiepende kennis en de beweging van de ziel samenvallen.

Toelatingseisen

Op de eerste plaats hebben we deze training ontwikkeld voor mensen die al een basisopleiding hebben in systemisch werk. In het geval dat je geen basisopleiding hebt gevolgd maar wel bekend bent met de basisprincipes van systemisch werk en daar ervaring mee hebt dan ben je ook van harte welkom.

Op deze manier zal er een mooie mix ontstaan tussen systemische begeleiders die zich willen verdiepen in dit prachtige werk vanuit meer bezieling en deelnemers die voor het pad van de ziel kiezen voor hun eigen ontwikkeling.

Voor beide geldt dat je bereid bent de diepere lagen van je eigen proces aan te gaan.

2e reeks: november 2024 t/m april 2025

Blok 1: 8-10 november 2024 (weekend retraite bij Helios Centrum te Heerde)
Blok 2: 12 en 13 december (bij Centrum de Ruimte te Vierhouten incl. lunch)
Blok 3: 9 en 10 januari 2025 (bij Centrum de Ruimte te Vierhouten incl. lunch)
Blok 4: 13 en 14 februari (bij Centrum de Ruimte te Vierhouten incl. lunch)
Blok 5: 13 en 14 maart (bij Centrum de Ruimte te Vierhouten incl. lunch)
Blok 6: 10 en 11 april (bij Centrum de Ruimte te Vierhouten incl. lunch)
Blok 7: 6-8 mei (dinsdag t/m donderdag retraite bij Helios Centrum te Heerde)

Tijden en nadere toelichting

De trainingsdagen bij Centrum de Ruimte (blokken 2 t/m 6) zijn altijd op donderdag en vrijdag van 10-17 uur met een mogelijke uitloop tot 17.30.

Blokken 1 en 7 vinden plaats bij Helios Centrum te Heerde in de vorm van een retraite. We starten om 13 uur op de eerste dag en eindigen om 17 uur op de laatste dag. Let goed op de data, de retraites kunnen plaatsvinden op andere dagen i.v.m. beschikbaarheid.

Trainingslocaties

Blokken 2 t/m 6 (normale lesdagen)
Centrum de Ruimte
Elspeterweg 177,
8076 PB Vierhouten

Blokken 1 en 7 (retraites)
Helios Centrum
Badhuisweg 3, 8181 RA Heerde

Over Nicole en Justin

Nicole van Leeuwen: In 1995 ben ik afgestudeerd als regressie- en reïncarnatie therapeut. In mijn eigen ontwikkeling is werken met ‘het kind in ons’ een van de belangrijke pijlers geworden die ik met veel liefde uitdraag en verbind met het systemische werk. Het voelt alsof al het geleerde in mij is samengevallen, waardoor ik vanuit mijn eigen hart en ziel leef en uitdraag wat ik te bieden heb. Daarin vertrouw ik volledig op onze voorouders en de spirits. In het vinden en laten ontstaan van passende rituelen binnen het systemische werk ervaar ik respect voor het leven en voor alles wat kloppend voelt. Vanuit vertrouwen en overgave geeft dat een diep gevoel van rust.

Justin Cooper: Mijn werk als therapeut en docent is vanaf 2018 sterk vereenvoudigd en tot in de kern gekristalliseerd toen ik het pad van mijn ziel echt ging volgen. Ik ben gespecialiseerd in het helen van de moederwond en vaderwond, of breder gezegd, het helen van de wonden in het vrouwelijke en mannelijke, het yin en yang, de bouwstenen van het leven en van elk systeem. Ik werk vanuit de directe ervaring van wat ik waarneem in mijn lichaam afgestemd op de intelligentie en het bewustzijn van het wetende veld. Dit vanuit een diepe verbondenheid met de natuur en het sjamanisme en mijn toewijding voor het spirituele pad van de alchemie. In deze training valt alles samen.

Wij heten jullie van harte welkom in dit verdiepende trainingsjaar, het Pad van de Ziel!

Meer informatie

Justin Cooper: justin@modernehypnotherapie.nl of 06-12560631
Nicole van Leeuwen: nicole@leve-therapie.nl of 06-51339998

Inschrijven